Private Banking

Silna Dwudziestka na WIG 20

BRE Bank Private Banking & Wealth Management wprowadza na rynek, 24 – miesięczną lokatę inwestycyjną Silna Dwudziestka, która oparta jest o kontrakt terminowy na WIG

BRE Bank Private Banking & Wealth Management wprowadza na rynek, 24 – miesięczną lokatę inwestycyjną Silna Dwudziestka, która oparta jest o kontrakt terminowy na WIG 20. Może ona dać nawet 15 proc. zysku w ujęciu rocznym. Istotnym elementem jest także ochrona kapitału. Subskrypcja Silnej Dwudziestki potrwa do 21 grudnia br.

Aktywem bazowym lokaty jest kontrakt terminowy na indeks WIG20. Bank zapewnia ochronę 100 proc. zainwestowanego kapitału. Strategia inwestycyjna zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w okresie najbliższych 2 lat. Założenie to oparte jest na dobrych perspektywach gospodarczych w kraju, popartych m.in. prognozami tempa wzrostu PKB Polski w 2011 i 2012 roku*.

– W BRE Private Banking and Wealth Management koncentrujmy się na rozwoju oferty kompleksowego zarządzania majątkiem naszych klientów. Dla wielu z nich rozsądne może okazać się zainwestowanie części środków w niestandardowe produkty inwestycyjne. Staramy się więc regularnie wprowadzać takie, instrumenty, jak lokaty inwestycyjne. O jej atrakcyjności stanowi przejrzysta konstrukcja, odpowiednio długi okres inwestycji, a także ochrona kapitału – mówi Małgorzata Anczewska, dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management.

Warto zwrócić uwagę, że lokata nie jest obciążona opłatą wstępną oraz kosztami zarządzania. Posiadacz Silnej Dwudziestki może uczestniczyć w potencjalnym wzroście aktywa bazowego w przedziale 0 do 30 proc. jego początkowej wartości. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości kontraktu terminowego na WIG20 zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji (19 grudnia 2012 roku). Jeżeli stopa zwrotu będzie wyższa niż 30 proc. klient otrzyma z góry ustaloną wysokość oprocentowania lokaty na poziomie 5 proc w skali roku **. Natomiast jeżeli stopa zwrotu będzie ujemna, wówczas lokata zakończy się zwrotem zainwestowanych środków.

Lokata dostępna jest w formie subskrypcji. Zapisów można dokonywać do 21 grudnia 2010 roku w placówkach BRE Private Banking & Wealth Management na terenie całego kraju. Minimalna inwestycja wynosi 25 000 zł.

A to już wiesz?  Która z kobiet nie kocha słodyczy?

* M. in. raport Morgan Stanley z 20 września 2010 roku: prognoza tempa wzrostu PKB Polski – 4,4 proc. w 2011 roku, o 3,8 proc. w 2012 roku.

** wszystkie powyższe obliczenia przy założeniu, że poziom współczynnika udziału w zysku wynosi 100%

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy