Dobra luksusowe Luksus

Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011

Rośnie dostępność marek luksusowych w Polsce Raport KPMG “Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011” Wzrost dostępności marek luksusowych w Polsce aż o 8 pkt.

Rośnie dostępność marek luksusowych w Polsce

Raport KPMG “Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011”

Wzrost dostępności marek luksusowych w Polsce aż o 8 pkt. procentowych (aktualnie do 61%) oraz wzrost liczby zamożnych Polaków i ich dochodów potwierdzają, że należy spodziewać się rosnącego zainteresowania polskim rynkiem przez światowych producentów dóbr luksusowych.

Rosnące zainteresowanie polskim rynkiem dóbr luksusowych

Spośród 200 marek luksusowych, które zostały uwzględnione w badaniu, w Polsce jest dostępnych 61%, co oznacza wzrost o 8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania KPMG. Najczęściej na rynku dóbr luksusowych w Polsce spotykane są marki o rodowodzie włoskim (21%), francuskim (18%)
i szwajcarskim (15%).

“Obecnie Polacy mają najłatwiejszy dostęp do marek luksusowych w segmencie hi-tech (w Polsce jest obecnych 86% kluczowych marek z tego sektora) oraz alkoholi i używek (dostęp do 82% marek). Najsłabiej reprezentowane są w Polsce luksusowe marki związane z usługami hotelowymi (34%), marki akcesoriów i dodatków (50%) oraz odzieży, obuwia i torebek (53%). Prognozujemy, że ta sytuacja będzie się zmieniała i w najbliższych latach coraz więcej marek luksusowych pojawi się na polskim rynku” – ocenia Andrzej Marczak, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, jeden z autorów raportu.

W ostatnim okresie na polskim rynku odnotowano kilka znaczących debiutów marek luksusowych, szczególnie w segmencie luksusowej odzieży i obuwia (np. Christian Louboutin), luksusowej biżuterii i zegarków
(np. A. Lange&SĂśhne), a także samochodów luksusowych (np. Ferrari, Maserati).


Ĺšródło: opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie artykułów prasowych oraz materiałów dostępnych na stronach internetowych. Uwzględniono 200 kluczowych marek luksusowych na świecie.

Coraz więcej zamożnych Polaków

W 2010 roku liczba bogatych i zamożnych Polaków wzrosła do około 620 tys. osób, z 606 tys. w 2009 roku, przy czym za bogate i zamożne zostały uznane osoby, które w 2009 roku uzyskały dochód powyżej ustawowego progu podatkowego (85,5 tys. zł brutto rocznie, czyli ok. 7,1 tys. zł. miesięcznie). Blisko 1/3 osób bogatych i zamożnych mieszka w województwie mazowieckim (ponad 190 tys.). Na kolejnych miejscach znalazły się województwa: śląskie (64 tys.), wielkopolskie (50,5 tys.) i małopolskie (47 tys.).

W badaniu KPMG została wyróżniona także grupa aspirujących, tj. osób o przeciętnych miesięcznych dochodach od 3,7 tys. do 7,1 tys. zł brutto. Do grupy aspirujących można zaliczyć około 2 mln osób.

A to już wiesz?  Kerce ma swój sekret

“W najbliższej przyszłości część osób z grupy aspirujących z pewnością awansuje do grona bogatych i zamożnych. Ich roczne wydatki na dobra luksusowe to przeciętnie blisko 6 tys. zł na osobę, podczas gdy osoby bogate i zamożne wydają rocznie na dobra luksusowe średnio prawie 30 tys. zł. W związku z tym deklarowana roczna wartość wydatków Polaków na szeroko rozumiane dobra luksusowe może wynieść nawet 30 miliardów złotych” – komentuje Andrzej Marczak, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, jeden z autorów raportu.

Ĺšródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
p – prognoza
*osoby o przeciętnych dochodach miesięcznych powyżej 7,1 tys. zł.

Rozwój rynku luksusowych środków transportu

“Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek dóbr luksusowych w Polsce rozwija się stabilnie. Jest także istotnym przejawem poprawiającej się jakości życia Polaków, którzy często po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach ciężkiej pracy postanowili cieszyć się urokami życia. Z całą pewnością również luksusowe środki transportu będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem Polaków” – mówi Tomasz Wiśniewski, Partner w dziale Doradztwa Finansowego KPMG, jeden z autorów raportu.

Luksusowe samochody osobowe

W 2010 roku odnotowano w Polsce 118 382 nowe rejestracje samochodów osobowych luksusowych marek. Najpopularniejszą marką samochodu luksusowego w Polsce okazało się Audi (ponad 50 tys. nowych rejestracji). Na kolejnych miejscach znalazły się BMW (ponad 26 tys. nowych rejestracji), Mercedes (23,5 tys.), Volvo (ponad 13 tys.) i Saab (ponad 2 tys.). Należy podkreślić, że najczęściej rejestrowane były modele mające 5 i więcej lat.

Najpopularniejszym modelem samochodu luksusowego o wartości powyżej 250 tys. zł w 2010 roku w Polsce okazał się Mercedes klasy S (453 nowe rejestracje).

“Pomimo, iż udział nowych rejestracji samochodów marek luksusowych w rejestracjach ogółem wyniósł 31%, to gdyby uwzględnić strukturę wiekową rejestrowanych samochodów marek luksusowych w Polsce i wykluczyć samochody starsze niż pięcioletnie, udział rejestracji samochodów marek luksusowych w rejestracjach ogółem spadłby do 9%” – zauważa Tomasz Wiśniewski, Partner w dziale Doradztwa Finansowego KPMG, jeden z autorów raportu – “Oznacza to, że w Polsce istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na luksusowe marki samochodów, ale Polacy wciąż nie są na tyle bogaci, aby pozwolić sobie na zakup nowych modeli”.

A to już wiesz?  Buty Air Max 1 Nike

Ĺšródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie bazy CEPiK.

Łodzie i jachty

W 2010 roku, po dwóch latach kryzysu w sektorze jachtowym, liczba wyprodukowanych jachtów w Polsce wzrosła o ponad 40% do 15,5 tys. jednostek. Według szacunków, 95-97% jachtów polskiej produkcji trafia na eksport.

Liczba zarejestrowanych w Polsce łodzi i jachtów wykorzystywanych w celach sportowych i turystycznych od dwóch lat utrzymuje się na stałym poziomie – ponad 1,5 tys. jednostek. O 10% wzrosła liczba zarejestrowanych jachtów o długości ponad 10 metrów – w 2010 roku zarejestrowano ich 172. Wśród rejestrowanych w Polsce jachtów przeważają łodzie produkcji polskiej i amerykańskiej. Są to jednostki względnie nowe – 60% ma nie więcej niż 5 lat.

*od 14 marca 2005 r.
Ĺšródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Polskiego Związku Ĺťeglarskiego.

Prywatne samoloty i helikoptery

W styczniu 2011 roku w Polsce zarejestrowanych było 2215 statków powietrznych, z czego 852 stanowiły samoloty i helikoptery zarejestrowane na osoby fizyczne bądź firmy
(z wyłączeniem takich podmiotów jak PLL LOT, PZL świdnik, ZOZ-y, Aeroklub Polski itp.). Oznacza to wzrost o 3,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Od 2006 roku liczba samolotów i helikopterów zarejestrowanych przez firmy wzrosła o 57% – z 419 do 658 sztuk – co świadczy o rosnącym zainteresowaniu Polaków własnym transportem lotniczym.

* statki powietrzne, takie jak: samoloty, śmigłowce, szybowce, motoszybowce, sterowce i balony

** z wyłączeniem takich podmiotów jak PLL LOT, PZL świdnik, ZOZ-y, Aeroklub Polski itp.
Ĺšródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Dane na koniec roku kalendarzowego.

Luksusowe dobra konsumpcyjne

Bardzo dobre perspektywy ma przed sobą także rynek dóbr konsumpcyjnych w Polsce. Jak wynika z danych przekazanych na potrzeby raportu KPMG przez Euromonitor International, w 2010 roku rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych mógł osiągnąć wartość blisko
3,5 mld zł. W latach 2011-2015 spodziewany jest bardzo duży wzrost wartości rynku, który może osiągnąć 40%.

A to już wiesz?  Kupno zegarka. Czym Polacy kierują się przy wyborze?

Największym segmentem rynku luksusowych dóbr konsumpcyjnych w Polsce, którego wartość w 2010 roku szacowano na 1 164 mln zł (blisko 1/3 wartości całego) jest segment biżuterii i zegarków. Na dalszych miejscach znalazły się luksusowe alkohole (20% wartości rynku), odzież i obuwie (18%) oraz kosmetyki klasy super premium (9%).

Rynek dzieł sztuki i antyków

W 2010 roku wartość wylicytowanych obiektów na aukcjach sztuki wyniosła 36,6 mln zł, wobec 44,5 mln zł w 2009 roku i 59,1 mln zł w 2008 roku, co wskazuje na opóźnioną reakcję rynku na kryzys finansowy w stosunku do globalnego rynku. Za 95% sprzedaży w 2010 roku odpowiadały sztuki piękne (czyli malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika i fotografia),
a rzemiosło artystyczne za pozostałe 5 %.

“Obecnie większość transakcji na rynku sztuki odbywa się w wąskim gronie kolekcjonerów. Być może w najbliższych latach Polacy zaczną w większym stopniu traktować zakup dzieł sztuki i antyków jako decyzje inwestycyjne. Wraz ze wzrostem popytu należy spodziewać się wzrostu cen, a co z tym związane także wzrostu łącznej wartości transakcji na tym perspektywicznym rynku” – podsumowuje Andrzej Marczak, Partner w dziale Doradztwa Podatkowego KPMG, jeden z autorów raportu.

****

O badaniu

“Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011” jest kontynuacją badania z 2010 roku. Raport został oparty o analizę desk research, wywiady telefoniczne oraz spotkania z przedstawicielami firm oferujących dobra luksusowe w Polsce a także analizy statystyczne przeprowadzone w oparciu o dane Ministerstwa Finansów oraz dane i raporty firm analitycznych specjalizujących się w badaniu sektora dóbr luksusowych.

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 138 000 pracowników w 150 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębną osobowość prawną.

W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy