Produkcja cukru trzcinowego

Produkcja cukru trzcinowego

Trzcina jest zbierana kiedy osiąga 2-4 metry wysokości, podczas suchych pór. Istnieją dwie metody zbiorów. Zbiór trzciny, gdy jest jeszcze zielona powoduje, że pozostałe części roślin nadal chłoną wodę, hamując wzrost chwastów i erozję gleby. Trzcina może być też palona, aby usunąć suche liście.

Ogień szybko gaśnie i łodyga pozostaje nieuszkodzona. W obydwu przypadkach następnym etapem jest usunięcie górnych, liściastych części łodyg i ścięcie trzciny tuż nad poziomem gruntu. Zebrane w ten sposób łodygi transportuje się do cukrowni – najczęściej ciężarówką bądź kolejką wąskotorową, ale czasem wozem zaprzągniętym w osła. Aby wydobyć słodki sok z łodyg trzciny kruszy się je przy pomocy układu walców, oddziela się go od włókien i zbiera obydwie frakcje.

Sok oczyszcza się, a potem zagęszcza do syropu odparowując znaczną część wody: sok zawiera 15% cukru, a syrop – 80%. Potem syrop umieszcza się w bardzo dużych naczyniach i wygotowywuje się z niego wodę, dzięki czemu powstają kryształy cukru. Często aby zainicjować ich powstawanie pracownicy wrzucają do naczyń pył cukrowy. Powstała w ten sposób mieszanina syropu i kryształów umieszczana jest w naczyniu zwanym krystalizatorem, gdzie jest schładzana i kryształy nadal się powiększają. Mieszanina jest wirowana aby oddzielić kryształy od pozostałego syropu. Suszy się je potem przy pomocy gorącego, suchego powietrza.

Pozostały syrop nadal zawiera cenny cukier, więc krystalizację powtarza się wiele razy, jakkolwiek zanieczyszczenia ją hamują.

Produkt tych procesów jest brązowy i lepki. Jest to tak zwany “surowy” cukier. Najczęściej kryształy cukru trzcinowego są doczyszczane, nawet w przypadku ciemnego cukru: aby go wyprodukować zostawia się o wiele mniejsze kryształy i syrop zawierający melasę nie jest dokładnie wypłukiwany. Przy produkcji cukru powstają dwa produkty uboczne. Jednym z nich jest właśnie melasa – ciemny syrop oddzielany od kryształów cukru. Używana jest jako pasza dla zwierząt, a także w destylarniach, gdzie produkuje się z niej rum. Drugim z produktów ubocznych jest włókno, które pozostaje po ekstrakcji cukru z łodyg trzciny. Stanowi ono niemal całość paliwa, jakie jest niezbędne do generowania pary i elektryczności używanych przy produkcji cukru.

Kolejnym etapem oczyszczania cukru jest rafinacja – najpierw usuwa się otaczającą kryształy cukru warstwę syropu z melasą, dekoloryzuje się go i usuwa wszystkie niecukrowe domieszki dostając w efekcie czystą sacharozę.

Przy produkcji ciemnego cukru ten proces jest całkowicie omijany, lub też miesza się biały, rafinowany cukier z syropem zawierającym melasę, co nie wpływa na jakość końcowego produktu. Dzięki temu pozostałe na kryształach cukru melasa i inne domieszki pochodzące z trzciny dodają zwykłej, słodkiej sacharozie charakteru…

hastagi na stronie:

#produkcja cukru #Jak powstaje cukier #produkcja cukru trzcinowego #cukier trzcinowy rafinowany #cukier trzcinowy produkcja #jak produkuje sie cukier #produkcja cukru z trzciny cukrowej #cukier trzcinowy skład chemiczny #surowy cukier trzcinowy #produkt uboczny przy produkcji cukru

Authors

Related posts

Top