Dobre rady – ??wie??a papryka

DOBRE RADY ??wie??a papryka

Wi?kszo??? odmian papryki ma do??? grub? sk??rk?, kt??r? trzeba usun?? przed gotowaniem. Je??li papryka ma wystarczaj?co gruby mi???sz mo??na to zrobi? przy pomocy obieraka do warzyw, natomiast inn? metod? jest poddanie jej dzia??aniu wysokiej temperatury – natarcie papryki olejem i opiekanie jej w temperaturze 200oC a?? sk??rka sczernieje, b?d?? sma??enie w g???bokim t??uszczu przez 5 sekund. Po pieczeniu, b?d?? sma??eniu gor?c? papryk? wk??ada si? do plastikowych torebek, lub owija w wilgotny materia?? i po 5-10 minutach sk??rk? ??atwo zdj?? palcami lub no??em.

Dobre rady - ??wie??a papryka

Aby aromat by?? intensywniejszy wi?ksze papryki warto opiec przed u??yciem.

Potrawa z dodatkiem papryki staje si? tym ostrzejsza, im d??u??ej poddajemy j? dzia??aniu temperatury. Kr??cej przygotowywana b?dzie bardziej aromatyczna i ??agodniejsza.

Papryka w proszku

Papryka w pe??ni uwalnia aromat, kiedy jest podgrzana. Potrawy posypane papryk? tu?? przed podaniem na pewno ??adnie wygl?daj?, ale nie posiadaj? pe??nego aromatu.

Papryka zawiera spore ilo??ci cukru, dlatego powinno si? jej dodawa? do potrawy zawieraj?cej spore ilo??ci t??uszczu pod sam koniec przyrz?dzania lub obni??y? temperatur?, inaczej cukier skarmelizuje i potrawa stanie si? gorzka. Po dodaniu papryki najlepiej od razu doda? sk??adniki potrawy zawieraj?ce du??o wody jak mi?so, cebul?, dzi?ki czemu potrawa nie b?dzie mog??a osi?gn?? zbyt wysokiej temperatury.

Je??li pieczenie wywo??ane przez papryk? jest trudne do wytrzymania, nale??y wypi? nieco mleka. Kazeina zawarta w mleku zrywa wi?zania pomi?dzy kapsaicyn? a receptorami znajduj?cymi si? na j?zyku.

Warto wiedzie?, ??e papryka robi si? nieco s??odsza, kiedy dojrzewa. Dlatego czerwona papryka jest ??agodniejsza ni?? zielona.

Aby z??agodzi? smak papryki mo??na moczy? zar??wno ??wie??? jak suszon? przez godzin? w occie z sol? w proporcjach 3:1.

hastagi na stronie:

#gorzka cebula #co zrobić żeby cebula nie była gorzka #papryka wlasciwosci #potrawy z papryki #gorzka cebula co zrobić #dojrzewanie papryki czerwonej #dania z papryki #zaprawianie papryki #jak zaprawić paprykę #gorzka potrawa

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top